Zažiga

0 Zažgi

Prenesi v

Tretja adventna nedelja: Kako premagati pasti?

Luka Tul, GDA, Postojna 1 12.12.2016
Premagati pasti: dvojni odgovor na Jezusovo oznanjevanja Kraljestva (Mt 11,2 – 12,50). V teh dveh poglavjih lahko vidimo različne odzive na Jezusovo oznanjevanje, v njih prvič vidimo, da Izrael kot celota zavrača Jezusa.
krst Galcev (Avtor: RS1)

Ta zavrnitev pride s strani ljudi, zlasti pa verskih avtoritet. Le-te so v napadu. Njihov greh jih je oslepil in zato ne znajo ceniti Jezusa, zato zmotno verujejo, da so Jezusovi čudeži plod sodelovanja z zlom. Samo ena skupina ljudi v Izraelu, učenci, sprejmejo Jezusovo oznanilo kraljestva.

Ti poglavji odkrivata pomen te splošne zavrnitve in opisujeta izvor, značaj in posledice nevere. Tukaj morajo bralci paziti, da ne padejo v past zavrnitve in nevere. Nasprotno, spodbujeni so k pozornemu poslušanju in razumevanju ter povabljeni k Jezusu, ki edini lahko nakloni počitek, ki ga tako zelo potrebujejo.

Ključni del teh poglavij so vrstice 25-30 enajstega poglavja. V njih Jezus daje razlog za zavrnitev s strani Izraela: To je volja Boga, ki je prikril to razodetje večini Izraela (modri in razumni), razodel pa ga je učencem (malim). Jezus ne želi reči, da je Bog izbral nekatere posameznike za odrešenje, druge pa za pogubljenje. Nasprotno: Bog je odločil, da kdor polaga zaupanje v modrost tega sveta, bo slep za njegovo kraljestvo. Tisti pa, ki zavrača modrost tega sveta (in se izroči Bogu), bo razumel.

Jezus zaključi ta odlomek s povabilom vsem ljudem, da bi prišli k njemu. To približanje Jezusu pomeni potisniti v stran vse poskuse, s katerimi zaman iščemo počitek s človeškimi napori. Pomeni pa tudi, da vzamemo nase Jezusov jarem (učenje), ki edini daje počitek, ki ga vsi iščemo.

AKTUALIZACIJA: Kako se izogniti pastem? Kako lahko sprejmem Jezusa v svoje življenje?

 • Veruj v Jezusa in položi vanj svoje zaupanje (prim. Ef 2,8-10)
  Kristjan ne veruje na slepo, ampak svojo vero utemelji na dejstvih. To pomeni, da se njegova vera izkaže za pravilno – tako Jezus odgovori Janezovim učencem (Mt 11,4-5): "Povejte Janezu, kar ste videli in slišali...“
   
 • Pokesaj se svojih grehov (Apd 17,30-31)
  Kaj pomeni „pokesati se“? Predstavljaj si, da si šel po nakupih in pri tem ugotovil, da si pozabil vzeti denar. Kaj bi storil? Verjetno bi bil razočaran zaradi izgube časa, a bi se kljub temu obrnil in šel domov po denar. Kesanje je ravno táko. Skesan človek reče preprosto: "O Bog, grdo sem se obnašal do sedaj. Želim pa se obrniti ter hoditi po tisti poti, ki jo ti hočeš, da jo od sedaj prehodim.“ Lahko se pogovarjaš z Bogom kot s prijateljem. ki mu lahko priznaš svoje napake.
   
 • Priznaj Jezusa za Gospoda (Mt 10,32-33 in Rim 10,9-10)
  V Svetem pismu vidimo, da je Bog pozoren na naše besede. Verjetno zato, ker so tvoje besede odraz tega, kar nosiš v srcu (Mt 12,34). Zato Bog želi, da z besedo povemo, da smo Jezusovi in da je on Gospodar našega življenja.
   
 • Biti krščen in živeti krst (Apd 2,38-39)
  Biti krščen pomeni biti potopljen v vodo. Po navadi bi pri krstu moral človek stopiti v vodo in drugi bi ga potopil vanjo, ter nato spet stopil iz vode. Pomen tega dejanja lahko razberemo v Rim 6,1-7 in v Apd 8,26-39.
  Nekateri mislijo, da krst ne pomeni sprejeti Jezusa. Kakor koli: V Svetem pismu je jasno zapisano: vera in krst gresta z roko v roki, nikoli vsak zase. Zato je povsem običajno, da krst je del življenja vernika, saj je temeljni zakrament, s katerim javno povemo, da želimo živeti in rasti kot Božji otroci.
   

Če si izbral te štiri korake, si se znašel na ozki poti in lahko začneš razvijati in ohranjati svoj odnos z Bogom. Srečen boš, saj si se naučil izogniti se pastem, ki so nastavljene na poti.

DEJAVNOST

Namen: Udeleženci se odkrijejo, kako pomembno je videti in videti na pravi način.
Ciljna skupina: stari 12 ali več let
Prostor: kjer koli, bolje zunaj
Trajanje: okrog 30 minut

V prvem delu dejavnosti gremo z zavezanimi očmi po vnaprej določeni poti. Ob poti je vrv, ki pomaga najti smer. Od domišljije in možnosti ter seveda od sposobnosti udeležencev je odvisno, kako dolga in zahtevna bo pot. Po poti udeleženci iščejo in nabirajo listke (sam odloči, koliko jih bo). Na listkih so dvoumne slike (optične prevare).

Drugi del je v tem, da ugotoviš, kaj vidiš – glede na to, kako gledaš sliko.

Na koncu preberite Mt 15,15-19 in se pogovorite o tem, kako pomembno je videti / razumeti stvari / dogodke / ljudi in razbrati pravo sporočilo.

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.