Pridobi SkavtNET uporabniško ime

Če nisi član ZSKSS, ampak si član SZSO ali ZBOKSS in želiš pridobiti SkavtNET uporabniško ime izpolni spodnji oobrazec. Podatke bomo preverili pri tvoji matični organizaciji, te po potrebi kontraktirali preko alternativne pošte in ti ustvarili SkavtNET uproabniško ime.

. .

Ženski Moški

Oblika: 011231231 (brez presledkov)


Oblika: 070123123 (brez presledkov)


Obvezno vpiši, da te bomo lahko obvestili, ko bo tvoje uporabniško ime pripravljeno
Zaščita pred zlorabo:
Zival
V spodnji okvirček prosim vpiši ime naslikane živali: